Bảng giá

Trẻ hoá da 1 lần US Combine

Gói 1: Trẻ hoá da thường

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LẦN

NGUYÊN GIÁ

(VNĐ)

 


QUÀ TẶNG

1

Laser

 

3 lần 

 

15.000.000

 

tặng thêm 2 lần

2

Ultherapy 700 line

 

700 line

 

110.250.000

 

 

3

Tiêm trẻ hoá Meso 1

 

3 lần

 

45.000.000

 

tặng thêm 2 lần 

4

Vinus Viva trẻ hoá

 

1 lần

 

6.500.000

 

 

5

Vitamin C Ion

 

3 lần

 

9.000.000

 

tặng thêm 2 lần


Giá bán

 

 

60.000.000

 



Gói 2: Trẻ hoá da

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LẦN

NGUYÊN GIÁ

(VNĐ)

 

 

QUÀ TẶNG

1

Ultherapy 700 line

 

700 line 

 

110.250.000

 


2

Tiêm trẻ hoá Meso 1

 

3 lần

 

45.000.000

 

tặng thêm 2 lần 

3

Vinus viva trẻ hoá 

 

1 lần

 

6.500.000

 

 


Giá bán

 


 

50.0000.000

 

 


Gói 3: Trẻ hoá da

STT

CHỈ TIÊU

SỐ LẦN

NGUYÊN GIÁ

(VNĐ)

 

 

QUÀ TẶNG

1

Laser

 

3 lần 

 

15.000.000

 

tặng thêm 2 lần

2

Ultherapy 700 line

 

700 line

 

110.250.000

 


3

Vinus viva trẻ hoá da

 

1 lần

 

6.500.000

 


4

Vitamin C Ion

 

3 lần

 

9.000.000

 

tặng thêm 2 lần 


Giá bán

 


 

50.000.000

 



Tags: tre hoa da mot lan,



Hiệu quả trị liệu với mỗi khách hàng là khác nhau. Gửi thông tin để được tư vấn miễn phí TẠI ĐÂY!