Saigon Smile Spa - Số 1 về giảm béo và trẻ hóa da
loading

Giảm béo, giảm cân

Bảng giá của chúng tôi

Giảm béo dưỡng sinh

STT Tên dịch vụ Số buổi Giá dịch vụ (VNĐ)
1 Giảm cân toàn thân 10 9.350.000 18.700.000 (50%)
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 9.350.000 18.700.000 (50%)
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 11.550.000 23.100.000 (50%)
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 10.450.000 20.900.000 (50%)
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 12.650.000 25.300.000 (50%)
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 10.450.000 20.900.000 (50%)
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 12.650.000 25.300.000 (50%)
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 10.450.000 20.900.000 (50%)
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 12.650.000 25.300.000 (50%)
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 11.000.000 22.000.000 (50%)
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 13.200.000 26.400.000 (50%)
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 10 12.100.000 24.200.000 (50%)
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 10 14.300.000 28.600.000 (50%)
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 11.000.000 22.000.000 (50%)
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 13.200.000 26.400.000 (50%)
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 10 12.100.000 24.200.000 (50%)
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 10 14.300.000 28.600.000 (50%)
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 2 vùng 10 16.500.000 33.000.000 (50%)
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 22.000.000 44.000.000 (50%)
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 28.600.000 57.200.000 (50%)
21 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 34.650.000 69.300.000 (50%)
22 Giảm cân và giảm chuyên sâu 6 vùng 10 40.700.000 81.400.000 (50%)
Ghi chú:
• Giá trên là chi phí trọn gói (không có phí phát sinh)
• Cam kết thực hiện đúng giá đã niêm yết
Ngoài ra, tại Saigon Smile Spa, bạn chỉ cần thanh toán 70 triệu đồng để sở hữu Thẻ VIP trị giá 100 triệu đồng và có thể sử dụng tất cả các dịch vụ tại Saigon Smile Spa. 
 
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về Thẻ VIP này.