Saigon Smile Spa - Số 1 về giảm béo và chăm sóc da
loading

Trẻ hóa da công nghệ cao

Bảng giá của chúng tôi

Trẻ hoá da một lần US Combine

STT Tên dịch vụ Số buổi Giá dịch vụ (VNĐ)
1 Gói 5 trong 1 0 185.750.000
2 1. Laser Revlite 3 15.000.000
3 2. Ultherapy 700 line 1 110.250.000
4 3. Tiêm trẻ hoá Meso 3 45.000.000
5 4. Vinus Viva trẻ hoá 1 6.500.000
6 5. Vitamin C Ion 3 9.000.000
7 Gói 3 trong 1 (không Laser) 0 161.750.000
8 1. Ultherapy 700 line 1 110.250.000
9 2. Tiêm trẻ hoá meso 3 45.000.000
10 3. Vinus Viva trẻ hoá 1 6.500.000
11 Gói 3 trong 1 (không Meso) 0 140.750.000
12 1. Laser Revlite + Vitamin C Ion 3 24.000.000
13 2. Ultherapy 700 line 1 110.250.000
14 3. Vinus Viva trẻ hoá 1 6.500.000
15 Gói 6 trong 1 0 194.525.000
16 1. Laser Revlite 3 15.000.000
17 2. Ultherapy 470 line 0 74.025.000
18 3. Tiêm trẻ hoá Meso 3 45.000.000
19 4. Vinus Viva trẻ hoá 1 6.500.000
20 5. Vitamin C Ion 3 9.000.000
21 6. Thermage xóa nhăn mắt: đầu 450 shot 0 45.000.000
Ghi chú:
• Giá trên là chi phí trọn gói (không có phí phát sinh)
• Cam kết thực hiện đúng giá đã niêm yết
Ngoài ra, tại Saigon Smile Spa, bạn chỉ cần thanh toán 70 triệu đồng để sở hữu Thẻ VIP trị giá 100 triệu đồng và có thể sử dụng tất cả các dịch vụ tại Saigon Smile Spa. 
 
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về Thẻ VIP này.